SeraphimSAX – Bach in concert II

SeraphimSAX

CD der Westfälischen Saxophoniker Westfälische Saxophoniker CD-Cover Seraphimsax
SeraphimSAX – Bach in concert II

1     Lobet Gott(J.S.Bach/Arr. A. Bootz)   3.36
2     Astorbach ( A. Bootz)  3.32 Solo: Marc Nolte
3     Horibach (A. Bootz) 2.45 (Solo: Thomas Schweitzer)
4     Ach bleibe doch … (J.S.Bach/Arr. A. Bootz) 3.40
5     Gingerbach (A. Bootz) 3.23 Solo: Alban Hauser
6     Jesu, deine Gnadenblicke (J.S.Bach/Arr. A. Bootz) 3.34
7     Nun lieget alles … (J.S.Bach/F. Wellenbrink/A. Bootz) 4.12 (Solo: Marc Nolte)
8     Sinfonia (J.S.Bach/Arr. A. Bootz) 4.14
9     Adagio (J.S.Bach/Arr. A. Bootz) 4.04
10   Kommt eilet und laufet (J.S.Bach/A. Bootz) 3.06
11   Felixbach (A. Bootz) 3.48 (Solo: Frank Böttcher)
12   Walterbach (A. Bootz) 3.50 (Solo: John Hicks)
13   Seele, deine Spezereien (J.S.Bach/Arr. A. Bootz) 5.32 Solo: Marc Nolte
14   Sanfte soll mein Todeskummer (J.S.Bach/Arr. A. Bootz) 5.15 Solo: Alban Hauser
15   Wenn es soll doch geschehen (J.S.Bach/A. Bootz) 3.05
16   Wilmabach (A. Bootz) 3.41 (Solo: Marc Nolte)
17 Saget, saget mir geschwinde (J.S.Bach/A. Bootz) 3.45
18 Preis und Dank (J.S.Bach/Arr. A. Bootz) 2.06
Gesamtdauer 67 Minuten

bestellen-button
11,50 Euro / CD
(+ je Sendung 2,- Euro Verpackung & Porto)

» zurück zur Übersicht «

Westfälische Saxophoniker CD-Aufnahme Seraphimsax

Westfälische Saxophoniker CD-Aufnahme Seraphimsax Westfälische Saxophoniker CD-Aufnahme Seraphimsax Westfälische Saxophoniker CD-Aufnahme Seraphimsax Westfälische Saxophoniker CD-Aufnahme Seraphimsax Westfälische Saxophoniker CD-Aufnahme Seraphimsax

Sonderpreis bei Abnahme mehrerer CDs aus dem Sortiment der Westfälischen Saxophoniker:

3 CDs = 34 Euro incl. Porto/Verpackung,
4 CDs = 43 Euro incl. Porto/Verpackung
5 CDs = 50 Euro incl. Porto/Verpackung

Alle Preise incl. MwSt.